आमची उत्पादने

व्हायोलिन कुटुंब

 • पूर्णपणे हस्तनिर्मित इंटरमीडिएट सेलो घाऊक किंमत थेट उत्पादक —-बीजिंग मेलडी YC-500

  पूर्णपणे हस्तनिर्मित इंटरमीडिएट सेलो घाऊक किंमत थेट उत्पादक —-बीजिंग मेलडी YC-500

  उपलब्ध आकार 1/10-4/4
  सेलो मध्यवर्ती आणि प्रगत स्तरासाठी योग्य आहे.
  सेलोच्या शरीरासाठी ऐटबाज आणि मॅपल टोन लाकूड.
  फिंगरबोर्ड आणि पेगसाठी आबनूस वापरणे.
  टेलपीस चार ट्यूनरसह कार्बन फायबर प्लेटचे बनलेले आहे.
  4 एडजस्टर टेलपीस पूर्ण करा.
  लाकूड नैसर्गिकरित्या 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असते.
  नायलॉन स्ट्रिंग उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेच्या कार्यक्षमतेत भर घालते.

 • उत्तम गुणवत्तेसाठी प्रगत हस्तनिर्मित सेलो सॉलिड वुड—-बीजिंग मेलडी YC-600

  उत्तम गुणवत्तेसाठी प्रगत हस्तनिर्मित सेलो सॉलिड वुड—-बीजिंग मेलडी YC-600

  उपलब्ध आकार 1/10-4/4
  हा सेलो इंटरमीडिएट आणि अॅडव्हान्स लेव्हलसाठी योग्य आहे.
  सेलोच्या शरीरासाठी ऐटबाज आणि मॅपल टोन लाकूड.
  फिंगरबोर्ड आणि पेगसाठी आबनूस वापरणे.
  टेलपीस चार ट्यूनरसह कार्बन फायबर प्लेटचे बनलेले आहे.
  4 एडजस्टर टेलपीस पूर्ण करा.
  लाकूड नैसर्गिकरित्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असते.
  नायलॉन स्ट्रिंग उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेच्या कार्यक्षमतेत भर घालते.

 • इंटरमीडिएट सेलो घाऊक किंमत सर्वोत्तम गुणवत्ता—-बीजिंग मेलडी YC-300

  इंटरमीडिएट सेलो घाऊक किंमत सर्वोत्तम गुणवत्ता—-बीजिंग मेलडी YC-300

  उपलब्ध आकार 1/10-4/4
  सेलो इंटरमीडिएट आणि नवशिक्या स्तरासाठी योग्य आहे.
  सेलोच्या शरीरासाठी ऐटबाज आणि मॅपल टोन लाकूड.
  फिंगरबोर्ड आणि पेगसाठी आबनूस वापरणे.
  टेलपीस चार ट्यूनरसह कार्बन फायबर प्लेटचे बनलेले आहे.
  4 एडजस्टर टेलपीस पूर्ण करा.
  लाकूड नैसर्गिकरित्या 5 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असते.
  तैवान स्ट्रिंग उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेच्या कार्यप्रदर्शनात भर घालते.

 • नवशिक्यांसाठी हँडक्राफ्टेड फाइन सेलो सॉलिड वुड स्वस्त किंमत —-बीजिंग मेलडी YC-200

  नवशिक्यांसाठी हँडक्राफ्टेड फाइन सेलो सॉलिड वुड स्वस्त किंमत —-बीजिंग मेलडी YC-200

  उपलब्ध आकार 1/10-4/4
  हा सेलो नवशिक्या स्तरासाठी योग्य आहे.
  हे नवशिक्या हस्तशिल्प केलेले सेलो सेलोच्या शरीरासाठी ऐटबाज आणि मॅपल टोन लाकूड वापरून बनवले जातात.
  फिंगरबोर्ड आणि पेगसाठी आबनूस वापरणे.
  टेलपीस चार ट्यूनरसह कार्बन फायबर प्लेटचे बनलेले आहे.
  4 एडजस्टर टेलपीस पूर्ण करा.

 • नवशिक्या विद्यार्थ्यांसाठी हँडमेड सेलो घाऊक किंमत—-बीजिंग मेलडी YC-100

  नवशिक्या विद्यार्थ्यांसाठी हँडमेड सेलो घाऊक किंमत—-बीजिंग मेलडी YC-100

  उपलब्ध आकार 1/10-4/4
  सेलो नवशिक्या स्तरासाठी योग्य आहे.
  हे नवशिक्या हस्तशिल्प केलेले सेलो सेलोच्या शरीरासाठी ऐटबाज आणि मॅपल टोन लाकूड वापरून बनवले जातात.
  फिंगरबोर्ड आणि पेगसाठी आबनूस वापरणे.
  टेलपीस चार ट्यूनरसह कार्बन फायबर प्लेटचे बनलेले आहे.
  4 एडजस्टर टेलपीस पूर्ण करा.